Älg vid vatten

Jaga älg i norrland

En jakt som väldigt många ser som något speciellt, förutom rådjursjakten, är älgjakten. Den har länge setts som extra fin och många drömmer om att få skjuta en stor och ståtlig älgtjur. De allra största sådana finner man i norra Sverige och därför åker många dit för att få chans på sin älg. Det finns dock en hel del man bör tänka på när det gäller älgjakt och den innebär mycket ansvar för alla inblandade. Men vad säger lagen egentligen och vad går jakten ut på?

Vad säger lagen?

Älgjakten innebär mycket ansvar och det gäller att alla är med på noterna. Det finns lagar som säger att bara får jagas under vissa tider på året och att det bara är vissa sorts hundar som får användas. I Norrbotten får älgen till exempel bara jagas från den fjärde september. Man har som jägare också ansvar att se till att det finns en eftersökshund tillgänglig, och att den kan vara på plats senast två timmar efter det att något har hänt eller gått fel.

Det finns också lagar och regler som talar om hur många älgar som får skjutas. Det kan till exempel vara så att man får skjuta en vuxen älg och två kalvar. Den vuxna älgen kan då behöva vara en tjur, eller en ko, medan kalvarnas kön inte spelar någon roll. Man måste enligt lag också betala en fällavgift på 400 kronor för en vuxen älg, och 100 kronor per kalv man skjuter. Detta kan betalas av jaktlaget eller av skytten. Det kan också finnas gränser för vilka älgar som får skjutas. Vissa av dem kan vara skyddade på grund av något och då är det ett brott att skjuta den.

Se till att ha trevligt

Idag har älgjakten fyllts av prestige. Allt fler vill ut i skogen och skjuta en älg för att sedan hänga hornen på väggen. Älgen gör sig också bra på tallriken och det har så kallade köttjägare märkt. De ger sig endast ut i skogen för att skjuta så mycket som möjligt för att sedan sälja köttet dyrt. Det är vid denna typ av jakt det ofta sker misstag och små djur skjuts.

Andra jägare ser älgjakten precis som all annan jakt och lägger ingen större vikt vid att det är just älg som jagas. De ser ofta jakten som ett tillfälle att komma ut i naturen och umgås med jaktkamrater och hundar. Det är också en möjlighet att komma nära djuren och se dem från kortare avstånd än man vanligen göra. Dessa jägare anser vanligen att jakten är lika givande även om de inte kommer inom skotthåll på ett djur.

Att jaga älg

Det är mycket ansvar i älgjakt, oavsett om man jagar i Norrland eller någonstans i södra Sverige. I Norrland har man ofta större tilldelning och det innebär att man generellt ett får skjuta fler och större älgar där än vad man får i Småland eller liknande. Det är därför en stor del av jägarna som reser norrut just till jaktsäsongen just för att prova jakt på ett helt annat sätt. I Norrland är markerna också betydligt större, vilket ger både jägare och hundar mer utrymme att röra sig på.