Hare i skog

Jakt på hare

Haren är ett djur som har jagats i Sverige under lång tid. Vanligen bedrivs jakt på hare med hund och genom att man släpper hunden på ett fält eller liknande där man misstänker att haren finns. Hunden får sedan upp haren ur sin håla, och jägarna står runt omkring fältet och är skjutberedda. Man kan också jaga hare utan hund. Då gäller det att människor går över marken och klappar i händerna eller stampar ordentligt för att haren ska komma upp.

När startar jaktsäsongen?

De jakttider som gäller för hare kan skilja sig åt en del beroende på var man bor i landet, samt vilken typ av hare man vill jaga. I norra delen av Sverige är alla harsorter lovliga att jaga från den 1 september till den 28 februari året efter. Bor man däremot i södra delen av Sverige börjar jakten ofta den 1 september och så slutar den den 15 februari. Ett undantag är skogsharen som i vissa delar, till exempel Småland får jagas till den 28 februari.

Om man inte följer reglerna för de tillåtna jakttiderna kan man dömas för jaktbrott. Det kan ge både böter och fängelse och man kan också bli av med sina vapenlicenser. Det finns dock vissa undantag från dessa regler. Om det rör sig om en handelsträdgård eller liknande kan man få jaga hare under andra tider på året om det krävs för att förhindra betydande skador på plantor och liknande. Detsamma gäller om det rör sig om jakt på en inhägnad anläggning.

Vad säger lagen?

Det finns inte så många lagar som gäller specifikt för just harjakt. Däremot gäller samma regler som för all övrig jakt. Det ska finnas någon som har ansvaret och de om jagar bör vara nyktra och ha kunskap om det de gör. Alla som jagar med egna vapen ska ha rätt licenser och dessutom ska man ha en godkänd jaktlicens. Om detta saknas bör personen gå i drev utan vapen eller helt utestängas från jakten.

Enligt lagen måste man också hålla sig till vissa tider när man jagar. Man ska till exempel inte jaga hare innan solen gått upp, och heller inte efter dess nedgång. Man får heller inte jaga hare inom tätbebyggt område. Den uppgiften bör man överlåta till speciella skyddsjagare om behov finns. Det gäller också att man ser till att den som är med och jagar verkligen är ansvarsfull och tar ansvar även om ett skott skulle råka bli fel.

Att jaga hare

Harjakt är ofta både roligt, spännande och fartfyllt. Ofta finns det gott om harar i marken och man går sällan lottlös från en sådan här jakt. När det gäller harar dyker de ofta upp fort och det gäller att hålla sig beredd att skjuta. Man måste dock se till att eventuella hundar som är med på jakten inte kan träffas av skottet. Harjakten är ofta ett bra sätt att njuta av Sverige natur och de allra flesta kan vara med eftersom man inte behöver gå längre sträckor under jakten.