Vad klassas som laglig jakt?

I Sverige så är det lag på att man behöver ha jaktlicens för att få äga ett vapen. De vapen som finns delas sedan in i olika klasser beroende på typ och styrka samt vilken licens man har behörighet att jaga under med gällande vapen. De jaktvapen som är lagliga i jakt är älgstudsare, luftgevär och hagelvapen och de har alla olika klassifikationer och restriktioner till vilka djur de får användas till under jakt. De har även olika typer av ammunition.

Lagliga vapen under jakt?

De olika vapnen delas in i 4 olika klassifikationer för lagliga jaktvapen. När man beräknar vilken klass vapnet ska ligga i så mäter man detta efter ammunition. Man fastställer detta genom att väga vikten på kulan samt kraften som kulan skjuts iväg i från 100 meters avstånd. Kraften när kulan skjuts iväg mäts i Joule (J). I lagliga jaktvapen under klass 1 och 2 så får man bara använda expanderande ammunition vid jakt. Expanderande ammunition betyder att kulan öppnar sig då den träffar sitt mål och expanderar vilket ger jägaren en större chans på ett dödligt skott under jakten.

Klass 4 är den lägsta klassen för laglig jakt och är gällande för främst hagelvapen. I denna klass ingår även vissa typer av luftgevär. I de olika klassifikationerna så är det vissa djur man får jaga , förutom i klass 1 vapen där alla viltarter är inräknade i licensen. Några djurarter som man inte får jaga med något annat vapen än klass 1 vapen är: björn, hjort, älg, vildsvin och varg.

Lagliga jaktvapen: Klassifikationer

För klass 1 vapen som är den tyngsta klassifikationen på ammunition så måste kulan väga minst 9 gram och skjutas med en kraft på 2700 J. I denna klass på lagliga jaktvapen så får jägaren jaga alla viltarter. Ett vanligt klass 1 vapen är älgstudsaren som har tung ammunition och expanderande kula. I klass 2 vapen så måste kulan väga minst 3,2 gram och skjutas i en kraft på 800 J.

I klass 3 så är ammunitionen inte lika kraftfull och behöver skjutas i en kraft på minst 200 J och kulvikt behöver vara minst 2,5 gram. Kravet för att få skjuta med klass 4 ammunition är att kraften när man skjuter måste vara minst 150 J oavsett kulvikt för att klassas som ett lagligt jaktvapen. När man jagar med hagelgevär så får man jaga alla olika viltarter som omfattas av klass 3 och klass 4.

Lagliga jaktvapen att använda i jakt!

För att en jägare ska få använda lagliga jaktvapen så finns det olika typer av licenser. Vilken licens man ska använda fastställs med hjälp av olika klassifikationer som avgör hur kraftigt vapnet är samt vilka djur man får jaga med vapnet. Klassifikationerna är indelade i 4 olika klasser och klass 1 vapen är det enda vapnet som får jaga alla djurarter. Klass 1 och 2 vapen måste ha expanderande ammunition för ett så dödligt skott som möjligt.