Grävling i skog

Småviltsjakt

Inom småviltsjakt är det inte bara tal om jakt på ett djur, utan just om jakt på mindre djur. Överlag kan man säga att småviltsjakten omfattar jakt på alla djur som inte behöver skjutas med klass 1 vapen och ammunition. Det kan till exempel röra sig om grävlingar, rådjur, fåglar och harar. Alla dessa djur får avlivas med kniv, pistol eller hagelgevär och tillhör alltså gruppen småvilt. Denna grupp av vilt får i omgångar jagas under i stort sett hela året. Om man gillar småviltsjakt kan man alltså räkna med att jaga ofta.

Är fällor lagliga?

Under småviltsjakt kan man också ibland använda sig av fällor. För dessa gäller dock mycket speciella regler. Ett djur som kan fångas i fälla är grävlingen. Fällorna måste dock kontrolleras ofta – helst flera gånger per dag. När ett djur fångats ska det omedelbart avlivas eller transporteras till rätt plats och släppas ut igen. Att jaga med fälla är alltså betydligt mer resurskrävande än vanlig jakt som kan bedrivas under en kortare stund.

Haren är också ett djur som har fångats i fälla. Denna metod gick ut på att man gjorde en snara av ståltråd som man sedan satte på lämpliga platser där harar färdades. Denna metod är idag förbjuden i många länder, bland annat i Sverige eftersom det är allt för stor risk för att ett djur plågas i fällan. Det gäller alltså att man läser på ordentligt om man vill använda sig av fällor i jakten.

Att jaga småvilt

De flesta som jagar småvilt använder sig av hundar i jakten. Det kan handla om såväl stötande hundar som drivande hundar eller fågelhundar. En hund som jagar småvilt används ofta till flera djur, till exempel rådjur, räv och hare. Andra hundar används bara till räv och hare och då vill man att den ska vara helt rådjursren. Man vill alltså att den hunden helt ska strunta i rådjur och endast bry sig om andra djur.

Om det inte finns någon hund tillgänglig vid jakten kan man också använda sig av handdrev eller klappjakt. Klappjakt är ofta mycket effektivt vid harjakt. En eller flera jägare går då längs med marken och klappar i händerna samt stampar i marken. Då springer haren upp ur sin håla om man har lite tur. En snabb jägare kan då hinna med och skjuta den. Handdrev kan använda vid annan småviltsjakt. Då skickar man in ett antal personer i skogen som sedan går igenom den och driver fram eventuella djur mot utställda skyttar.

Att jaga småvilt är roligt

Småviltsjakt kan bedrivas i stort sett hela året runt. Den kan bedrivas både med och utan hundar, och samtidigt innebär den mycket glädje för de inblandande. I småviltsjakten ingår jakt både på fågel, hare och rådjur. Många av dessa är trevliga att äta och dessutom passar småviltsjakten även för mer oerfarna skyttar. Som ny jägare är detta ofta en mycket tacksam jakt att vara med på eftersom antalet djur ofta är stort. Även om man inte kan skjuta något är det alltid roligt att se djuren på nära håll.